Produkter og tjenester

Tjenester

Vi utfører rene konstruksjons- og utviklingsoppdrag. Dette kan resultere i et konsept som er industrielt realiserbart, et tegningsett for videre produksjon eller en fungerende prototype. Med utgangspunkt i variasjonen i våre oppdrag, innehar vi en del teknisk kompetanse både innen mekanisk funksjon og hva som er teknisk mulig å produsere.

Produkter

Trosterud Mekaniske AS har noen standard-produkter som vi serieproduserer og selger. Mesteparten av vår produksjon er produkter som er spesiallaget for kunden, slik som produksjonsutstyr, kunstverk eller prototyper.