Vår historie

 

Trosterud Mekaniske Verksted AS

Forhistorie: Viktor E. Hansen Blikkenslagerforretning


Firmaet Viktor E. Hansen Blikkenslagerforretning ble startet 2. desember 1940 i Platougaten 16 på Grønland i Oslo.

Viktor Hansen hadde ikke håndverksbrev, så firmaet ble fra starten drevet med "stråmann". "Stråmenn" skiftet stadig, de fikk bare et lite timetillegg for det ansvaret de påtok seg. Dessuten var det vanskelig å få tak i bra folk, det var mye fyll i blikkenslagerfaget den gang.

En lørdag ettermiddag antagelig høsten 1945/46, det ble arbeidet halv dag på lørdager den tiden, fikk firmaet bokettersyn. Viktor Hansen ble ilagt mulkt for driften fra 1940-45, og videre pålagt å drive verkstedet med håndverksbrev. Driften måtte nå inn i lovlige former.

Kompaniskap: Viktor E Hansen & H. Trosterud Blikkenslager og sveiseverksted.


Viktor E. Hansen hadde kommet i kontakt med Helge Trosterud som da jobbet på Fellesmeieriet i Schweigaardsgate som blikkenslager, og etter hvert også som blikkenslagermester med det nødvendige håndverksbrev for å kunne drive handelsvirksomhet.

Kontakten endte opp med kompaniskap fra 1. januar 1947. Firmaet skulle eies av Viktor E. Hansen med 2/3-parter og Helge Trosterud med 1/3-part.

Firma Helge Trosterud Blikkenslager- og Plateverksted


Kompaniskapet fungerte ikke som avtalt, og Helge Trosterud ønsket å trekke seg ut av firmaet allerede før et år var gått. Han ble i stedet tilbudt å overta hele firmaet.

Den 31. mai 1948 overtok Helge Trosterud de resterende 2/3-parter av firmaet, og ble med det eneeier.

11 rom og kjøkken i Platougaten 16


Lokalene lå meget sentralt til på Grønland i Oslo, men dette var bygårder med leiligheter beregnet til boliger. De var lite rasjonelle og aldri ment å skulle huse verksteddrift, for ikke å snakke om industriell produksjon. Ved overtagelsen var blikkenslagerverkstedet to leiligheter i 2. etasje i en av gårdene. Leilighetene var slått sammen for bedre plassutnyttelse. En liten leilighet i indre bakgård huset rom for sveising, klipping og diverse platearbeid. Kontoret var et kott i 2. etasje.

Etterhvert som lokaler ble ledige i Platougaten 16 ble disse overtatt (leiet), og virksomheten utvidet tilsvarende.

På det meste hadde firmaet 32 ansatte i denne perioden. Av disse var det en god del blikkenslagere som bare arbeidet ute. Etterhvert stabiliserte arbeidstokken seg på rundt 20 ansatte.

Blikkenslagerarbeid, både utendørs og innendørs og etter hvert en stigende andel tynnplatearbeid i form av klipp, knekk, stans og sveis var hovedgesjeften den gang.

I 1957/58 ble det ble bestemt at bygningene i Platougate 16 skulle saneres. Firmaet måtte se seg om etter et nytt sted å være, og i 1961 fikk Helge Trosterud festet 4,5 mål tomt av Oslo Kommune. Den nye adressen skulle bli Østre Aker vei 68, Risløkka.

500 kvm i "Igloen" i Østre Aker vei 68


Arbeidet med å skaffe tomt hadde vært vanskelig og hadde tatt for lang tid. Nå kom problemene med å få godkjent tegningene til et industribygg, området var jo ikke regulert og tomta var ikke byggeklar. Firmaet fikk tillatelse til å sette opp en midlertidig bygning. Den buete takkonstruksjonen til et Tønsberg modulbygg ble satt direkte på bakken. Bygningen ble omgående døpt "Igloen". Med sine 500 kvm fungerte den som verksted i nesten 10 år.

Maskiner og 14 ansatte fulgte med fra Platougate 16. Firmaet kom i kontakt med nye kunder. Transportører for interntransport og utstyr for næringsmiddelindustrien ble etter hvert en viktig del av produktspekteret.

Avd. 1 - 500 kvm i "Igloen" i ØAV 68 / Avd. 2 - 850 kvm Lørenvangen 21 (PAL)


Med tanke på innflytting i større lokaler i nytt industribygg, ble Firma P. A. Lundberg Mekaniske Verksted (PAL), Lørenvangen 21, Oslo kjøpt i 1969. Verkstedet ble overtatt i full drift med tomt, bygningsmasse, ansatte, maskiner, utstyr og kunder. Lokalene hadde et samlet gulvareal på ca 850 kvm. Disse lokalene, sammen med 500 kvm i "Igloen", huset nå totalt 21 ansatte.

Med drift på 2 steder ble det ansatt en verksmester på PAL. Produksjonen fortsatte stort sett som før, men med tillegg av trykktanker og stålkonstruksjoner fra PAL.

Det nye industribygget ble i godkjent i 1969, og bygging av det ca 7000 kvm store bygget startet i 1971. Bygget ble ikke fullt avsluttet før i 1973, men da var firma Helge Trosterud allerede flyttet inn med begge sine avdelinger.

Firma Helge Trosterud i Østre Aker vei 68


Helge Trosterud eide underetasjen og 1. etasje i nybygget til sammen ca 2800 kvm. Byggets var horisontalt delt over 1. etasje. og de to øverste etasjene var eiet av Hellanor Norge A/S. I starten ble hele underetasjen under mesanin leiet ut til Elopak AS, og halve garasjen og en del av kontorarealet ble leiet ut til Johnson Metall A/S. Firma Helge Trosterud disponerte ca 1800 kvm.

Maskiner utstyr og ansatte var nå flyttet over i de nye lokalene, og produksjonen fortsatte som før. Etterhvert kom det til nye kunder og nye forbindelser.

I 1975 ansatte firmaet en disponent. Samme året fikk vi til en avtale med Norsk Hydro, Porsgrunn og oppfinneren om utviklingen av en prototyp "Gjødslingskanon" for gjødsling av veiskråninger. Prototypen ble laget og utprøvd/brukt av oppfinneren i flere år, men én gjødselkanon dekket hele den sørlige delen av Norge, så prosjektet ble skrinlagt.

I 1976 innledet vi samarbeid med en danske om produksjon og salg av plast transportkjeder og tilhørende transportører. Dette var starten på den kjede- og baneproduksjonen vi har i dag.

Trosterud Mekaniske Verksted AS i Østre Aker vei 68


Firmaet Helge Trosterud hadde vært et personlig eiet firma siden starten i 1948. Nå syntes Trosterud det var på tide at neste generasjon kunne få overta, og 27. april 1983 skiftet firmaet eierform fra personlig eiet firma til familieaksjeselskap med følgende aksjonærer; Helge, Erling, Øystein og Terje Trosterud.

Firmaet har i de seneste årene investert i flere nye CNC styrte maskiner: kantpresse, platesaks, rørbøyemaskin, båndsag og rørvalsemaskin. I tillegg er det investert i moderne sveiseapparater, dreibenker, bormaskiner, håndverktøy og annet utstyr.

På kontoret benyttes databehandling/databaserte verktøy på de fleste områder: konstruksjon og tegning, ordrebehandling, material- og produksjonsstyring, tidregistrering, lønn og regnskap, tekstbehandling mm.

Bedriften har i dag fire forretningsområder:
Transportsystemer og transportører, maskiner og utstyr for industrien. Disse forretningsområdene er spesielt rettet mot næringsmiddelindustrien der vi har størst kompetanse.

Underleverandørvirksomhet og industriservice er basert på utnyttelse av vår kapasitet og kompetanse både når det gjelder mennesker og maskiner.

Bedriften har i dag 20 dyktige medarbeidere. Det satses på fremtiden ved investering i nye maskiner. Vannskjæremaskin ble kjøpt i 1998, ny teknologi og kompetanseoppbygging av de ansatte i takt med økende krav.

Vi ser for oss mange interessante oppgaver i årene framover og tror på vekst både i antall ansatte, omsetning og resultat.

Skrevet i 1998, til bedriftens 50 års jubileum, av Terje Trosterud.