Referanser

Staffeli

Staffeli tatt frem til Nasjonalmuseet for å kunne bevege kunstverk foran kamera. 

Staffeli

Bildet over er av et staffeli som ble bygget til fotoavdelingen i Nasjonalmuseet. De tar mange små bilder av malerier/kunstverk og setter de sammen til høyoppløste bilder.
Utstyr til å gjøre dette effektivt i den skala som de ønsket og med de spesialfunksjonene de ønsket fantes ikke. I et samarbeid mellom Trosterud mek. og Nasjonalmuseet gikk vi inn i et utviklingsprosjekt hvor vi først satte oss ned å så på alle behovene som museet har. Ut ifra det begynte designet av staffeliet. Dette var en prosess hvor Nasjonalmuseet var aktivt med i hele utviklingsprosessen. Trosterud mek. kunne komme med forslag på detaljer og løsninger, hvor Nasjonalmuseet var med å avgjøre hva som ville være gode løsninger og hva som ikke ville fungere så bra. Ut ifra dette jobbet man seg igjennom fra prinsippskisser til ferdig design og løsning. Utviklingsprosessen tok for seg både det mekaniske designet, og det elektroniske brukergrensesnittet, funksjonalitet, effektivitet, maskinsikkerhet og brukervennlighet er alle elementer som må fungere for at dette skulle bli et vellykket prosjekt.

Etter endt utvikling stod Trosterud mek. for produksjon, montering og igangkjøring.

Resultatet av dette prosjektet er et enestående produkt som er spesialtilpasset til å dekke alle behov som kunden har, og det er laget for å utnytte tilgjengelig plass og automatisert sånn at staffeliet kan stå å jobbe selvstendig og frigjøre personell til å gjøre andre oppgaver. 

Dette prosjektet er unikt innenfor fotografering av kunstverk, men ikke unikt for Trosterud mek. Trosterud mek. er spesialister på å finne løsninger til kunder hvor det ikke finnes løsninger fra før.